Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2022/2023 - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
 • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Kadra pedagogiczna – rok szkolny 2022/2023

DYREKTOR

mgr Marzena Gumińska
telefon kontaktowy: 605 955 544

WICEDYREKTOR

mgr Maria Łukaszewicz

 


NAUCZYCIELE

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

 • mgr Marlena Kabat  – wychowawca grupy przedszkolnej
 • Anita Jaszkowska  – wychowawca grupy przedszkolnej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Gabryel Dorota – wychowawca klasy 2a
 • mgr Pade‘e Beata – wychowawca klasy 2b
 • mgr Bucholc Joanna  – wychowawca klasy 3a 
 • mgr  Szamocka Beata  – wychowawca klasy 3b 
 • mgr Wiśniewska Joanna – wychowawca klasy 1a 
 • mgr Wiśniewska Barbara – wychowawca klasy 1b 

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Gut Halina – wychowawca klasy 6a
 • mgr Kamila Ciesielska
 • mgr Magdalena Grochowska

Nauczyciele matematyki:

 • mgr  Glonek Magdalena
 • mgr Weltrowska Ilona
 • mgr  Godlewska Jagoda – wychowawca 4a

Nauczyciele biologii, przyrody i geografii:

 • mgr Kuligowska Monika  – wychowawca klasy 7b
 • mgr Jabłońska Wiesława – wychowawca klasy 8

Nauczyciel historii/wiedzy o społeczeństwie:

 • mgr Chudzinska Danuta – wychowawca klasy 5b
 • mgr Gruntkowska Urszula

Nauczyciel fizyki i chemii:

 •  mgr Grzegorczyk Ewelina – wychowawca klasy 7a

Nauczyciele muzyki/plastyki/techniki:

 • mgr Friede  Paweł – muzyka
 • mgr Kupś – Siniło Marzena  – plastyka – wychowawca klasy 4c
 • Kieliński Aleksander – technika

Nauczyciel informatyki:

 • mgr Kieliński Aleksander

Nauczyciele języka angielskiego/niemieckiego:

 • mgr Dobies Aleksandra – język angielski wychowawca klasy 8a
 • mgr Okrzyńska Barbara – język niemiecki wychowawca klasy 8b
 • mgr Olczak Dagmara –  język angielski wychowawca klasy 5a
 • mgr Myśliwiec Mateusz – język angielski wychowawca klasy 4b

Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego:

 • mgr Gwizdała Iwona
 • mgr Mews Maciej – wychowawca klasy 8d
 • mgr Tyda Andrzej – wychowawca klasy 6b

Nauczyciele religii:

 • mgr Jagła Krystyna
 • mgr Friede Paweł

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Szamocka Beata
 • mgr Gabryel Dorota

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • mgr Gruntkowska Urszula

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Kieliński Aleksander

Biblioteka szkolna:

 • mgr Jabłońska Wiesława
 • mgr Grochowska Magdalena
 • mgr Ollick – Jelińska Joanna

Pedagog szkolny:

 • mgr Tajl Dorota

Pedagog specjalny:

 • mgr Godlewska Jagoda

Psycholog szkolny:

 • mgr Muzolf Monika

Wychowawcy  świetlicy:

 • mgr Kupś – Siniło Marzena
 • mgr  Zagrabińska Hanna

Nauczyciel wspomagający:

 • mgr Ollick – Jelińska
 • mgr Drewek Paulina
 • mgr Paś Monika
 • mgr Jeziorska Honorata
 • Karolina Karnecka