Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2023/2024 - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
 • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Kadra pedagogiczna – rok szkolny 2023/2024

DYREKTOR

mgr Marzena Gumińska
telefon kontaktowy: 605 955 544

WICEDYREKTOR

mgr Maria Łukaszewicz

 


NAUCZYCIELE

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

 • mgr Marlena Kabat  – wychowawca grupy przedszkolnej
 • Anita Jaszkowska  – wychowawca grupy przedszkolnej
 • mgr Honorata Jeziorska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Bucholc Joanna  – wychowawca klasy 1a 
 • mgr  Orlikowska Weronika  – wychowawca klasy 1b 
 • mgr Wiśniewska Joanna – wychowawca klasy 2a 
 • mgr Wiśniewska Barbara – wychowawca klasy 2b 
 • mgr Gabryel Dorota – wychowawca klasy 3a
 • mgr Pade‘e Beata – wychowawca klasy 3b

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Beata Tajl
 • mgr Magdalena Grochowska
 • mgr Barbara Okrzyńska

Nauczyciele matematyki:

 • mgr  Glonek Magdalena – wychowawca 5a
 • mgr Weltrowska Ilona

Nauczyciele biologii, przyrody i geografii:

 • mgr Kuligowska Monika  – wychowawca klasy 8b
 • mgr Jabłońska Wiesława

Nauczyciel historii/wiedzy o społeczeństwie:

 • mgr Chudzinska Danuta – wychowawca klasy 5b
 • mgr Gruntkowska Urszula

Nauczyciel fizyki i chemii:

 •  mgr Grzegorczyk Ewelina – wychowawca klasy 8a

Nauczyciele muzyki/plastyki/techniki:

 • mgr Friede  Paweł – muzyka
 • mgr Kupś – Siniło Marzena  – plastyka – wychowawca klasy 5c
 • Kieliński Aleksander – technika – wychowawca klasy 7a

Nauczyciel informatyki:

 • mgr Kieliński Aleksander

Nauczyciele języka angielskiego/niemieckiego:

 • mgr Dobies Aleksandra – język angielski wychowawca klasy 4b
 • mgr Okrzyńska Barbara – język niemiecki
 • mgr Olczak Dagmara –  język angielski wychowawca klasy 6a
 • mgr Myśliwiec Mateusz – język angielski wychowawca klasy 6b

Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego:

 • mgr Gwizdała Iwona
 • mgr Mews Maciej – wychowawca klasy 4a
 • mgr Tyda Andrzej – wychowawca klasy 7b

Nauczyciele religii:

 • mgr Jagła Krystyna
 • mgr Friede Paweł

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Gabryel Dorota

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • mgr Gruntkowska Urszula

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Kieliński Aleksander

Biblioteka szkolna:

 • mgr Grochowska Magdalena
 • mgr Ollick – Jelińska Joanna

Pedagog szkolny:

 • mgr Tajl Dorota

Pedagog specjalny:

 • mgr Paś Monika

Psycholog szkolny:

 • —————

Wychowawcy  świetlicy:

 • Konkol Anna
 • mgr  Zagrabińska Hanna

Nauczyciel wspomagający:

 • mgr Ollick – Jelińska
 • mgr Haffke Beata
 • mgr Paś Monika
 • mgr Domjan Ewa
 • mgr Słomińska Elżbieta