Oferta edukacyjna - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Oferta edukacyjna

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE 

I. KOŁA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

KOŁO SZACHOWE – prowadzący Maciej Mews 

KOŁO BIOLOGICZNO – PRZYRODNICZE – prowadząca Monika Kuligowska 

KOŁO REGIONALNE prowadzące: Joanna Ollick – Jelińska, Joanna Wiśniewska 

KOŁO PLASTYCZNE – prowadząca Marzena Kupś – Siniło 

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS  7 – 8   – prowadząca Magdalena Glonek 

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS  4 – 6    – prowadząca Magdalena Glonek 

KOŁO MUZYCZNE – prowadzący Paweł Friede

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO  – prowadzący Mateusz Myśliwiec 

KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO   – prowadząca Beata Tajl 

KOŁO CHEMICZNO – FIZYCZNE – prowadząca Ewelina Grzegorczyk 

ROBOTYKA W KLASIE 1A – prowadząca Joanna Bucholc 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASIE 1B – E-TWINNING – prowadząca Weronika Orlikowska

KOŁO WOKALN0 – TANECZNE – prowadząca Dorota Gabryel

ZAJĘCIA SPORTOWE – SIATKÓWKA – prowadząca Ewa Domjan 

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do nauczycieli prowadzących.

SEDECZNIE ZAPRASZAMY! 

II. ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE W KLASACH 1 – 3 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W KALSACH 4 – 8 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – DODATKOWA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO