Rodzice - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Rodzice

Regulamin Rady Rodziców 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

SKŁAD PREZYDIUM: 

PRZEWODNICZĄCA: MARTA WIŚNIEWSKA

SEKRETARZ: AGNIESZKA SZWARC 

SKARBNIK: AGNIESZKA PTAK 

Przedstawiciele trójek klasowych:

0 a  Szwarc Agnieszka

0 b

1a Kożuch Żaneta

1b Kamińska Wiesława

2a Czerwińska Aleksandra

2b Kudła Agnieszka

3a Wiśniewska Marta

3b Rewoliński Marcin

4a Ptak Agnieszka

4b Knopek Ewelina

5a Zielińska Monika

5b Resmer Barbara

5c Fiegel Anita

6a Strzałkowska Anna

6b Urowska Agnieszka

7a

7b Kulesza Anna

8a Żygowska Anna

8b Gładka Zofia

Ustalone  dobrowolne wpłaty  na fundusz rady rodziców w roku szkolnym  2023/2024  – 30zł na pierwsze i drugie dziecko, trzecie i kolejne dziecko zwolnione z opłat

KONTO RADY RODZICÓW:
78 8174 0004 0000 0547 3000 0002