Edukacja włączająca - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca jest obecnie wiodącym kierunkiem polityki edukacyjnej. Idąc zgodnie z tym kierunkiem stworzyliśmy miejsce, w którym odchodzimy od niepełnosprawności jako bariery i segregacji uczniów. Tym oto sposobem zachęcamy Państwa do czytania i korzystania z poniższych informatorów, w których przybliżamy temat i umożliwiamy uczniom z niepełnosprawnościami i trudnościami funkcjonowanie w placówce szkolnej, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb. Zachęcamy do lektury.

Uczeń z cukrzycą

Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera