Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Rekrutacja

Zarządzenie wewnętrzne nr 44 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021-2022

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021-2022

Załącznik do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej mieszkającego poza obwodem szkoły

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej mieszkającego poza obwodem szkoły

Uchwała_NR_XXXI_-_224_-17_Rady_Miejskiej_w_Tucholi

Uchwała_nr_XXXI_-_225-17_Rady__Miejskiej_w_Tucholi

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli klasy pierwsze

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021-2022

Lista przyjętych uczniów do klasy pierwszej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi na rok szkolny 2021/2022

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4,  89- 500 Tuchola,  tel. 523343515, e-mail sp1tuchola@o2.pl  Dane przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej placówki na podstawie przepisu prawa , zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c  „RODO”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://jedynka.tuchola.pl/  w zakładce „Polityka prywatności” oraz w sekretariacie szkoły.