ZAJĘCIA PRZYRODNICZE  W ŚWIETLICY.  - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE  W ŚWIETLICY. 

16 kwietnia 2018 r w naszej szkole odbyły się zajęcia pt.”Atrakcje przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego”. Zostały one przeprowadzone przez edukatora przyrodniczego, pana Karola Dudojc w ramach trwających w naszej szkole Dni Ziemi. Zainteresowanie uczniów było ogromne. Świadomość przyrodnicza dzieci wzrosła dzięki ciekawej lekcji. Zajęcia dla swoich wychowanków  zorganizowały Pani Dorota Tyda i Pani Joanna  Ollick – Jelińska.  Dziękujemy Panu Karolowi!