Uroczyste ślubowanie klas pierwszych - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Dnia 5 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marta Wiśniewska, Rodzice uczniów klas pierwszych i pani dyrektor Maria Łukaszewicz.
Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły. Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej, stanęli przed nie lada wyzwaniem – testem przygotowanym przez wychowawców.
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania również swoich umiejętności przed publicznością.
Do zadań uczniów, które mieli wykonać, należały m.in. recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, wiedza na temat ojczyzny oraz ruchu drogowego. Program wzbogaciły dzieci klas 2-3, prezentując piosenki i tańce.
Po zakończonej prezentacji zarówno pani dyrektor jak i zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin pierwszoklasisty.
Doniosłym momentem uroczystości było samo ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji.
Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia oraz podpisanie Aktu ślubowania.
Naukę czas zacząć…

Szkoła cichutko drzwi uchyliła,

dzieci do siebie zaprosiła.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo