REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

                                         Szkoła Podstawowa nr 1

                                                 im. ks. ppłka Józefa Wryczy w Tucholi

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi informuje

 informuje, że

w okresie od dnia 1.03.2023 r.  rozpocznie się rekrutacja

na rok szkolny 2023/2024

  • do oddziału przedszkolnego do dnia 22.03.2023 r. 
  • do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu szkoły do 31.03.23
  • do klasy pierwszej dla uczniów spoza obwodu szkoły od 31.03.23 do 04.04.23

Wypełniony i wydrukowany wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru w określonym terminie.

Wnioski/zgłoszenia do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.jedynka.tuchola.pl 

w folderze Rekrutacja

W tym szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć dwie  klasy pierwsze w tym:

  • 1a z dodatkowymi zajęciami z programowania i robotyki z wykorzystaniem wybranych robotów, klocków LEGO i aplikacji
  • 1b z dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY