BohaterON – włącz historię! - Szkoła nr 1 w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Nasza szkoła  pierwszy raz  przystąpiła do realizacji projektu BohaterON – włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora i własnych scenariuszy, nauczyciele na lekcjach historii z uczniami klas 7-8 przeprowadzili zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Po zapoznaniu się z tematem, dzieci  przygotowały życzenia dla Powstańców Warszawskich w formie wpisów elektronicznych przy pomocy udostępnionej platformy  oraz  infografiki na wylosowany wcześniej temat.

Udział w kampanii BohaterON dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

Tym samym udało nam się połączyć pokolenia i sprawić, że adresaci będą czuli, że pamięć o Nich, Ich odwadze nie zginie. Udział w akcji był piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.

Wszystkie zgromadzone materiały  zostały udostępnione na holu szkoły podczas przygotowanej wystawy.

 

Koordynatorzy szkolnego projektu

Danuta Chudzinska i Monika Paś