Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Wszystko się zmienia, choć jeszcze trwa krucho…

Od listopada realizujemy projekt „Wszystko się zmienia, choć jeszcze trwa krucho…”, który ma na celu wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą naszego regionu. Na stronie szkoły w zakładce EDUKACJA REGIONALNA można znaleźć informacje na temat walorów przyrodnioczo-krajoznawczych i etnograficznych Borów Tucholskich. Znajdziecie też ciekawe informacje o kulturze i obrzędach Borowiaków.

Autorkami tego niezwykłego projektu są Joanna Ollick – Jelińska oraz Joanna Wiśniewska. Od strony merytorycznej wspierane są przez Panią Marię Ollick- prezesa Borowickiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, autorka licznych publikacji o kulturze i tradycjach borowiackich,

Zachęcam do ciekawej lektury…

Marzena Gumińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi