Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

REALIZACJA PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA

Projekt „Zdalna Szkoła” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Tuchola skorzystała z takiego dofinansowania na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi otrzymała 9 takich laptopów. Dyrekcja i Rada pedagogiczna naszej szkoły wytypowała uczniów, którzy dzięki projektowi będą mogli efektywniej uczyć się na odległość. W sumie z przekazanego sprzętu skorzysta 16 uczniów naszej szkoły.