Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

W piątek, 22.03.2019 r., w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika, przygotowane przez bibliotekarki – panią Wiolettę Górską i panią Joannę Ollick -Jelińską.
Na początku spotkania dzieci wysłuchały wierszyków i zostały zaproszone do wspólnej zabawy: rozwiązywały zagadki i uczestniczyły w quizie o książkach. Potem pierwszaki z wielkim zainteresowaniem obejrzały przedstawienie pt. ” W książkowej krainie”, które przygotowały ich starsze koleżanki z Koła Miłośników Książek (dziękujemy za piękne przygotowanie występu dziewczętom z IV d).
Uczniowie zostali zapoznani z prawami, ale również z obowiązkami czytelnika. Po wprowadzeniu we wszystkie te tajniki bibliotecznych zasad złożono uroczystą przysięgę oraz obietnicę, że pierwszaki będą często pojawiać się w bibliotece.
Świadkami tej wiekopomnej chwili były: pani dyrektor Marzena Gumińska, pani dyrektor Maria Łukaszewicz i maskotka biblioteki -Sowa -mądra głowa.
Wszyscy nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki, a także kolorowe, papierowe sowy. Wypożyczyli też swoją pierwszą książkę.