Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Oddział przedszkolny dla dzieci 3 letnich w SP nr 3

Działając w porozumieniu z Burmistrzem Tucholi,  informuje, ze w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o utworzeniu oddziału przedszkolnego  dla dzieci 3 letnich w SP nr 3 (dotyczy dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 2). Prosimy o złożenie wniosków do SP nr 3 do 31 marca. Za okazane  zaufanie do naszej placówki dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiam Dyrektor SP nr 1 w Tucholi Marzena Gumińska