Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Nowy rok szkolny – harmonogram

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Po ponad pięciu miesiącach znowu szkoła zapełni się gwarem. Uczniowie spotkają się ze swoimi rówieśnikami i nauczycielami. Niewątpliwie ten kolejny rok szkolny będzie trudny, ale wszyscy cieszymy się i czekamy, kiedy nasi uczniowie przekroczą szkolne progi. Przygotowujemy organizację szkoły z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Opracowaliśmy procedury postępowania, które zostały wysłane do Państwa, pozwalające odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, jeśli by pojawiło się ognisko zakażenia.

Czekamy na Was już 1 września. Oto szczegółowy harmonogram tego dnia i obowiązujące wytyczne:
PASOWANIE PIERWSZAKÓW

godz. 8.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych 

miejsce: sala gimnastyczna/boisko szkolne

wejście uczniów i rodziców – furtka na boisko szkolne

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 4-8

godz. 8.45 – spotkania z wychowawcami dla następujących klas:

4a – sala 3

5b – sala 7

6c – sala 12

7a – sala 2

7b – sala 9

7c – sala 4

7d – sala 10

8a – sala 6

2a – sala 1 pawilon

2c – sala 11 budynek główny

2b – sala sala 2 pawilon

3c – sala 3 pawilon

3a – sala 5 pawilon

3b – sala 6 pawilon

wejście do budynku głównego – wejście 1 (od sekretariatu) – wszystkie klasy z piętra I (7,8,9,10,12 /

wejście do budynku głównego – wejście 2 (od świetlicy) – wszystkie klasy z piętra II (1, 2, 3, 4, 5, 6, sala 11, harcówka)

godz. 10.30 – spotkania z wychowawcami dla następujących klas:

4b – sala 7a

5a – sala 11

6a – sala 5

6b – sala 8

8b – sala 1

6d – sala 13 (harcówka)

wejście do budynku głównego – wejście 1 (od sekretariatu) – wszystkie klasy z piętra I (7,8,9,10,12 /

wejście do budynku głównego – wejście 2 (od świetlicy) – wszystkie klasy z piętra II (1, 2, 3, 4, 5, 6, sala 11, harcówka)

WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH!

Uczniowie i rodzice na terenie szkoły muszą zakrywać usta i nos.

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.

Po wejściu do budynku uczniowie kierują się od razu do swoich klas.

Odjazd autobusu po zakończeniu roku szkolnego – 10.00

DO ZOBACZENIA!