Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
 • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Kadra pedagogiczna – rok szkolny 2019/2020

DYREKTOR

mgr Marzena Gumińska
telefon kontaktowy: 605 955 544

WICEDYREKTOR

mgr Maria Łukaszewicz

 


NAUCZYCIELE

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • mgr Bucholc Joanna – wychowawca grupy przedszkolnej
 • mgr Ostrowska Aleksandra – wychowawca grupy przedszkolnej
 • mgr Pade‘e Beata – wychowawca grupy przedszkolnej
 • mgr Orlikowska Weronika – wychowawca grupy przedszkolnej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Wiśniewska Joanna – wychowawca klasy 1a 
 • mgr Tyblewska Emilia – wychowawca klasy 1b
 • mgr Glama Katarzyna – wychowawca klasy 1c 
 • mgr Piotrowska Katarzyna – wychowawca klasy 2a
 • mgr Fierek Jolanta – wychowawca klasy 2b
 • mgr Gabryel Dorota – wychowawca klasy 2c
 • mgr Wiśniewska Barbara – wychowawca klasy 3a
 • mgr  Szamocka Beata – wychowawca klasy 3b  

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Gut Halina – wychowawca klasy 8c
 • mgr Grochowska Magdalena – wychowawca klasy 6a
 • mgr Tajl Beata – wychowawca klasy 7b
 • mgr Piotrowski Jakub -wychowawca klasy 4a 

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Rydelek Wiesława
 • mgr Weltrowska Ilona – wychowawca klasy 6d
 • mgr Ziółkowska Barbara – wychowawca klasy 8a

Nauczyciele biologii, przyrody i geografii:

 • mgr Kuligowska Monika  – wychowawca klasy 4b
 • mgr Jabłońska Wiesława – wychowawca klasy 5c 

Nauczyciel historii:

 • mgr Chudzinska Danuta – wychowawca klasy 7a
 • mgr Folega Elżbieta

Nauczyciel fizyki i chemii:

 •  mgr Grzegorczyk Ewelina – wychowawca klasy 8b

Nauczyciele muzyki/plastyki/techniki:

 • mgr Kotowski Tomasz
 • mgr Czerwińska Aleksandra

Nauczyciel informatyki:

 • mgr Kieliński Aleksander
 • mgr Weltrowska Ilonna
 • mgr Okrzyńska Barbara – wychowawca klasy 5b

Nauczyciele języka angielskiego lub niemieckiego:

 • mgr Dobies Aleksandra – wychowawca klasy 5a
 • mgr Okrzyńska Barbara
 • mgr Olczak Dagmara – wychowawca klasy 6c
 • mgr Orlicka Bożena
 • mgr Hoppe Arleta

Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego:

 • mgr Gwizdała Iwona – wychowawca klasy 6b 
 • mgr Mews Maciej  wychowawca klasy 5d
 • mgr Tyda Andrzej

Nauczyciele religii:

 • mgr Jagła Krystyna
 • mgr Pipowska Mirosława
 • ks. Leszczyński Marcin

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Szamocka Beata
 • mgr Gabryel Dorota

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • mgr Gruntkowska Urszula

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Kieliński Aleksander

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

 • mgr Folega Elżbieta

Biblioteka szkolna:

 • mgr Górska Wioletta
 • mgr Ollick – Jelińska Joanna

Pedagog szkolny:

 • mgr Aleksandra Jonczyńska
 • mgr Tajl Dorota

Kierownik świetlicy:

 • mgr Paś Monika

Nauczyciel wspomagający:

 • mgr Słoma Danuta
 • mgr Drewek Paulina
 • mgr Rogulska Anna