Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
 • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

KONKURS „PIĘKNO BORÓW TUCHOLSKICH” II EDYCJA

Szkoła Podstawowa im. ks. ppłk. J. Wryczy nr 1 w Tucholi zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Piękno Borów Tucholskich”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:

 • propagowanie piękna i wyjątkowości miejsc znajdujących się na terenie Borów Tucholskich,
 • kształcenie w uczniach wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie zainteresowania regionem,
 • utrwalanie wiedzy o różnego rodzaju formach literackich i malarskich,
 • zwracanie uwagi na dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tworzonych wypowiedzi.

Organizatorom przyświeca idea, aby uczniowie potrafili dostrzec, ile niezwykłych krajobrazów, zabytków, budowli, obiektów przyrodniczych ich otacza, jakie są ich walory turystyczne i poznawcze, jaką kryją w sobie historię. Ważnym zadaniem konkursu jest to, by miejsca te zostały niejako przez uczniów na nowo odkryte, a ich opisy, utrwalone za pomocą literackich form wypowiedzi czy plastycznych kreacji, stały się żywym dowodem na to, iż potrafią docenić niepowtarzalną urodę regionu, w którym przyszło im żyć.

KATEGORIE KONKURSU i WYMAGANIA:

 1. literacka
  • Każdy uczestnik konkursu tworzy list prywatny, którego adresatem będzie ktoś bliski. Temat listu powinien dotyczyć najciekawszego, zdaniem uczestnika, miejsca, które warto zobaczyć (może to być np. budynek, zabytek, pomnik, cmentarz, obiekt przyrodniczy, punkt widokowy, ścieżka przyrodnicza, itp.), znajdującego się na terenie Borów Tucholskich. Miejsce to musi być możliwe do zweryfikowania na mapie, w tekście powinna znaleźć się jego nazwa, wskazówki, jak je odszukać. Należy je dokładnie opisać.
  • List powinien być napisany zgodnie z zasadami pisania listów prywatnych (umieszczenie w odpowiednich miejscach listu: informacji o dacie i miejscu napisania listu, zwrotu do adresata, akapitów, formuły pożegnalnej, podpisu), Maksymalna długość listu to dwie strony formatu A4.
  • Oceniana będzie również poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna pracy.
  • Każda szkoła może przysłać maksymalnie trzy prace uczniów z wszystkich klas biorących udział w konkursie.
  • Prosimy, by podpis w liście był jednocześnie pseudonimem osoby biorącej udział w konkursie – pseudonim ten powinien znaleźć się również na karcie zgłoszenia, którą należy dołączyć do wymaganych dokumentów.
 2. plastyczna
  • Każdy uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną, której temat powinien dotyczyć najciekawszego, jego zdaniem, miejsca, które warto zobaczyć (może to być np. budynek, zabytek, pomnik, cmentarz, obiekt przyrodniczy, punkt widokowy, ścieżka przyrodnicza, itp.), znajdującego się na terenie Borów Tucholskich. Miejsce to musi być możliwe do zweryfikowania na mapie,  zatem na karcie zgłoszeniowej powinna znaleźć się jego nazwa.
  • Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę dowolną techniką plastyczną. Praca powinna mieć format A4 lub A3. W prawym, dolnym rogu pracy autor oznacza ją swoim pseudonimem/godłem. Pseudonim /godło musi znaleźć się również na karcie zgłoszenia, którą należy dołączyć do wymaganych dokumentów.
  • Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, pomysłowość w jego ujęciu, oryginalność i estetyka prac.
  • Każda szkoła może przysłać pięć – maksymalnie siedem zdjęć/skanów prac uczniów z wszystkich klas biorących udział w konkursie. Prosimy o zwrócenie uwagi na jakość zdjęć.

UWAGA!

Jury zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niezgodnych z tematem, wskazujących na brak samodzielności autora.

TERMINY DOSTARCZENIA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

 • Prace w obu kategoriach wraz z koniecznymi zgodami (zał. nr 1) oraz kartą zgłoszenia (zał. nr 2) dostarczamy poprzez korespondencję elektroniczną do dnia 7 czerwca 2021 r. na adres koordynatora konkursu: grochowska.magdalena.sp1@gmail.com
 • W związku z koniecznością dostarczenia prac do niezależnego jury zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w trzecim tygodniu czerwca. Nagrodzonych i wyróżnionych powiadomimy telefonicznie o dokładnym terminie. W przypadku pytań prosimy o kontakt – p. Magdalena Grochowska (tel. 570 32 31 32).

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2