Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

KOMUNIKAT DYREKCJI DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. PPŁK. J. WRYCZY W TUCHOLI

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniach od 16 do 25 marca 2020 szkoła jest nieczynna.
Od dnia 13 marca wszelkie sprawy urzędowe i dotyczące organizacji szkoły proszę zgłaszać telefonicznie.

Telefon stacjonarny – 523343515
Telefon do dyrektora szkoły: 605955544

Kontakt mailowy: sp1tuchola@o2.pl
Rodzice uczniów i uczniowie mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny.