Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Komunikat dotyczący zajęć w oddziałach przedszkolnych w SP nr 1

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!
Działając w porozumieniu z organem prowadzącym, zawiesza się czasowo zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi, w okresie od 6 maja 2020 do 24 maja 2020 roku.
Zajęcia dydaktyczne w tym okresie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor Szkoły – Marzena Gumińska