Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Pożegnanie klas ósmych

24 czerwca pożegnaliśmy miniony rok szkolny, a powitaliśmy nadchodzące wakacje. Klasy 1-3 oraz 4-7 tradycyjnie już uroczyste zakończenie roku, rozdanie nagród oraz świadectw uczniom, świętowały rano. Natomiast po południu w Tucholskim Domu Kultury, w wyjątkowej oprawie, odbyło się pożegnanie klas ósmych. Uświetnili je zaproszeni z tej okazji goście – Rodzice uczniów, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę – czyli Gminy Tuchola, Rady Rodziców oraz Proboszcz Parafii św. Jakuba. Impreza rozpoczęła się solowym występem jednego z uczniów, następnie dokonano uroczystego przekazania sztandaru szkoły wybranym przedstawicielom klasy siódmej, nie zabrakło też przemówienia Dyrekcji naszej szkoły. Pożegnalne słowa do bohaterów imprezy skierowała także Przewodnicząca Rady Rodziców. Był to początek wielu wzruszeń i emocji, które towarzyszyły zgromadzonym w sali – najpierw rozdano świadectwa z wyróżnieniem, potem wręczano Nagrodę Patrona (otrzymała ją Blanka Bolińska z 8c) i Nagrody dla Sportowców, stypendia naukowe oraz inne nagrody i podziękowania, wreszcie wszyscy uczniowie klas ósmych otrzymali swe świadectwa i mogli już nazywać siebie absolwentami SP nr 1. Druga część pożegnania miała charakter mniej oficjalny, występy szklonego zespołu wokalnego przeplatały się z humorystycznym pożegnaniem klas ósmych przed siódme i wręczeniem specjalnych medali dla wybranych przez uczniowską „Radę Pedagogiczną”  zasłużonych niezwykłymi osiągnieciami starszych koleżanek i kolegów oraz dla czterech wychowawczyń żegnających swoich podopiecznych. Przedstawiciele klas ósmych też wygłosili swoją pożegnalną mowę, w żartobliwy sposób dziękując wszystkim za pomoc w dotarciu do celu, jakim było ukończenie szkoły. Na zakończenie można było usłyszeć piosenki lokalnego zespołu „Postulat”, którego liderem jest  jeden z naszych nauczycieli. Były łzy, uściski, kwiaty, podziękowania i ostatnie wspólne zdjęcia…

Tak zaczyna się Wasza nowa droga, drodzy Ósmoklasiści – życzymy Wam na niej wielu pozytywnych doświadczeń i mamy nadzieję, że zdobyte w naszej szkole umiejętności oraz wiedza pomogą Wam w życiu. Powodzenia!

Dziękujemy też, że w tak ważnej chwili nie zapomnieliście o naszym Patronie i śp. Dyrektorze SP nr 1 spoczywających na tucholskim cmentarzu  – delegacja uczniów złożyła na Ich grobach kwiaty.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo